Οι Παραδοσιακοί Οικισμοί της χώρας και οι όροι δόμησης
 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΝΑΞΟY (Για τους όρους δόμησης βλέπε ΦΕΚ-345/Δ/2-6-89)
   
   
ΝΑΞΟΣ

- Άνω Ποταμιά,
Απείρανθος,
Δαμαριώνας, ΦΕΚ-594/Δ/78, 345/Δ/89.

Με το ΦΕΚ-504/Δ/88:
Βίβλος,
Γαλανάδο,
Γλινάδο,
Κεραμωτή,
Κινίδαρος,
Κωρονίδα,
Αγιά,
Κώρονος,
Κουρονοχώριο,
Μονή,
Κάτω Ποταμιά,
Μέση Ποταμιά,
Άνω Σάγκριο,
Κάτω Σάγκριο,
Φιλότι,
Χάλκειο,
Ακάδημοι,
Καλόξυλο,
Κεράμειο ΦΕΚ-504/Δ/88.

   
   
 
>>>   >>>>

©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002