Οι Παραδοσιακοί Οικισμοί της χώρας και οι όροι δόμησης
 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
   
   
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

- Καλαμάτα τμήμα πόλης ΦΕΚ-821/Δ/88 και 634/Δ/89
Πύλος ΦΕΚ-1011/Δ/92.
Θαλάμαι, (Κουτήφαρι),
Λαγκάδα ΦΕΚ-594/Δ/78.
Μιστράκι (τέως Φαλάνθη) ΦΕΚ-127/Δ/10-3-00.

   
   
 
>>>   >>>>

©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002