Οι Παραδοσιακοί Οικισμοί της χώρας και οι όροι δόμησης
 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ
   
   
ΑΧΑΙΑΣ

- Πάτρα ΦΕΚ-499/Δ/96, 647/Δ/97 και 49/Δ/98.
Βεσίνιο,
Αλεποχώρι ΦΕΚ-594/Δ/78, .

   
   
 
>>>   >>>>

©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002