Υπηρεσίες Διαδικτύου Δομικής Πληροφορικής
   
 
Τελευταία Ενημέρωση
   
   
 
Ανακοινώσεις
Παράταση αυθαιρέτων, νέο καθεστώς
Κατάργηση χρήσεων γης του Κεφ.Β (άρθρα 14-33) του Ν.4269/14
 
   
   
 
Πληροφορίες
Υπηρεσίες συνδρομητών
Υπηρεσίες για όλους
νέα σελίδα
σελίδα υπό κατασκευή
>>>
προηγούμενη σελίδα
>>>>
αρχική σελίδα
Κυκλοφόρησε η Β' Έκδοση της μονογραφίας
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Κωδικοποίηση κ' Ανάλυση του ν.4067/2012

  
  • Στην έκδοση αυτή ανασυγκροτούνται τα νομοθετικά κείμενα, ενσωματώνονται όλες οι μεταγενέστερες μεταβολές, βελτιώνεται περαιτέρω η ανάλυση των Πολεοδομικών θεμάτων. Η παρούσα εκδοτική προσπάθεια συνδυάζει την υποστήριξη και την συνέπεια που χαρακτηρίζει όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας, εδώ και πενήντα συναπτά έτη.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ...
 
Νέα Προϊόντα
Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 4178/13 ΦΕΚ-174/Α/8-8-13
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις
Σε αυτόν περιλαμβάνονται:
  • το νέο καθεστώς για τις αυθαίρετες κατασκευές και τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης,
  • το νέο Αρθ-4 του ΝΟΚ περί αδειών δόμησης,
  • τροποποιήσεις στις διατάξεις Ν-4030/11 σχετικά με θέματα Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικών Θεμάτων και Ελεγκτών Δόμησης,
  • προϋποθέσεις για την κατά παρέκκλιση χορήγηση έγκρισης και άδειας δόμησης σε Αγροτική (γεωργική) γη υψηλής παραγωγικότητας, Δεσμευτικότητα ή μη χρήσεων γης που ορίζονται σε ΓΠΣ εκδοθέντων δυνάμει του ν-1337/83, Πολεοδομικός σχεδιασμός για βιομηχανικές - βιοτεχνικές περιοχές,
  • τροποποιήσεις στο ΠΔ-100/10 σχετικά με θέματα που άπτονται των Ενεργειακών Επιθεωρητών,
  • ρυθμίσεις για τις άδειες δόμησης εκκλησιαστικών ακινήτων κ.α.
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1985
Κωδικοποίηση & Ανάλυση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού κατ' άρθρο και κατά παράγραφο.

Ειδική προσφορά: 65 ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6,5%)

 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η ΕΙΔΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ της εταιρείας μας περιλαμβάνει 450 και πλέον Χρήσεις Κτιρίων & Εγκαταστάσεων

Η έκδοση έχει εξαντληθεί
 

Νομοσχέδια, Νόμοι
       
   
 

Με μια ματιά...
  Σε θέματα Σεισμοπλήκτων   Σε θέματα Αδειών
   
   
 
     
 

Επιπλέον Θέματα
       
  Χρήσεις Κτιρίων & Εγκαταστάσεων
  Κωδικοποίηση της βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας
  Διατάξεις για την εισφορά σε γη & Χρήμα
Φορολογικά   Ολυμπιακές Μισθώσεις
  Αμοιβές   Προδιαγραφές
   
  Ασφάλεια Εργαζομένων   Επενδύσεις
Δημόσια Έργα   Οικισμοί
Πάρκινγκ-Πυλωτή   Επιχορηγήσεις
Κυκλοφοριακές Συνδέσεις πρατηρίων και άλλων εγκαταστάσεων
Πολιτικός Μηχανικός
Αρχαία-Μνημεία
Σύνταγμα της Ελλάδος   Αρχιτέκτονες της Ε.Ε.
 
 
 

Οικονομικά στοιχεία εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.
 
 
©OPYRIGHT ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. 2001-2016